ÚČETNICTVÍ ALBRECHT

ŠETŘÍME VÁŠ ČAS I NÁKLADY

Vítáme Vás na našich stránkách! 

Naše rodinná firma působí na trhu od roku 2003. 

Nabízíme komplexní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence pro OSVČ (jednoduché účetnictví), mzdové agendy a komplexní účetní a ekonomický servis pro bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek. Zaměřujeme se na malé a střední firmy (právnické osoby), drobné podnikatele - OSVČ (fyzické osoby), bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem v Brně a jeho okolí. 

Veškeré služby řešíme v souladu s Vašimi potřebami a platnými právními předpisy. 

Účetnictví vedeme formou outsourcingu v SW POHODA.

 Outsourcing můžeme definovat jako využívání externích služeb, kdy činnost, kterou by firma zabezpečovala z vlastních zdrojů, koupí od jiného podnikatelského subjektu jako službu. K jeho výhodám patří:

 • úspora Vašeho času, snížení nákladů

Minimalizace administrativních zaměstnanců přináší úspory na mzdách, dovolených a nemocenských, stejně tak sníží prostředky nutné na doškolování, profesní vzdělávání a SW a HW vybavení.

 • Vaše informace zůstanou v bezpečí

Máte jistotu v prevenci možného zneužití interních dat zaměstnanci.

 • víte, že za Vás pracuje odborník

Záruka proškolení v dané problematice je Vaší jistotou, že jste data poskytli někomu, kdo ví, jak s nimi nakládat.

 • vyhnete se byrokratickým překážkám

Naše firma Vás plně zastoupí na základě plné moci při jednání s úřady včetně kontrol.

Nabídka služeb: 

 • Vedení účetnictví 
 • Vedení daňové evidence 
 • Kompletní vedení mzdové agendy
 • Zastupování při jednání na úřadech (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, jednotlivé zdravotní pojišťovny, statistický úřad, atd.)
 • Zpracování statistických výkazů v případě, že společnost nebo podnikatel mají tuto povinnost
 • Účetní poradenství
 • Sledování termínů splatnosti jednotlivých daní a odvodů a zasílání daňových přiznání a přehledů, zajistíme, že klient vždy dodrží termíny, které stanoví zákon o účetnictví, zákony daňové, finanční i statistické
 • Vedení účetnictví bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek

Cena za službu

Ceny stanovujeme individuálně po dohodě s klientem. Nejsme plátci DPH.

Fond ohrožených dětí - KLOKÁNEK

Navázáním spolupráce s naší účetní kanceláří zároveň podpoříte neziskovou organizaci, která poskytuje ve svých zařízeních pomoc ohroženým dětem. Z každého příjmu věnujeme 10% Fondu ohrožených dětí na realizaci projektu KLOKÁNEK.