Daňová evidence

Správné a bezchybné vedení daňové evidence je ekonomickým základem Vašeho podnikání.

V daňové evidenci zajišťujeme:

 • pořízení přijatých i vydaných faktur dle pravidel daňové evidence, zpracování bankovních výpisů a pokladních dokladů
 • vedení peněžního deníku
 • rozdělení daňových příjmů a výdajů podle platných legislativních pravidel (peněžní i nepeněžní příjmy, daňově uznatelné výdaje)

 • daňovou evidenci majetku a závazků

 • závěrkové operace (odpisy dlouhodobého majetku, výdaje na auto, vyúčtování pracovních cest, zpracování silniční daně)

 • zpracování silniční daně včetně podání

 • archivaci a inventarizaci kompletní daňové evidence

 • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně jeho podání

 • pro plátce DPH - sestavení přiznání k DPH, kontrolní hlášení

 • kontakt s finančními úřady

 • zastoupení daňového poplatníka při daňových kontrolách či jiných správních úkonech

Cena za službu

Ceny stanovujeme individuálně po dohodě s klientem. Nejsme plátci DPH.