Mzdy a personalistika

Splníme pro Vás veškeré zákonné povinnosti spojené se zpracováním mzdové a personální agendy, jako jsou:

 • vedení mzdových listů

 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 • zpracování měsíčních hlášení pro SSZ a ZP
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance
 • přihlášení cizinců na ÚP
 • vyúčtování daně vybírané srážkou
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • zpracujeme podklady pro časté kontroly
 • zastoupíme Vás při kontrolách pro všechny druhy pracovních poměrů a zajistíme pracovní smlouvy v souladu se zákonem (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)
 • připravíme veškeré náležitosti týkající se odměňování dle obchodního zákoníku
 • výplatní pásky
 • rekapitulace mezd a další libovolné přehledy dle Vašich potřeb

Kompletní vedení personální agendy:

 • realizace pracovně právních vztahů a mzdových ujednání a jejich změn (zajišťování dokumentů potřebných pro vznik pracovně právních vztahů, vytváření dokumentů při jejich ukončování a předání zaměstnancům, vedení osobních složek zaměstnanců)
 • evidence a sledování termínů pro školení zaměstnanců

 • evidence a sledování termínů zdravotních prohlídek zaměstnanců

 • změny osobních údajů zaměstnanců

Cena za službu

Ceny stanovujeme individuálně po dohodě s klientem. Nejsme plátci DPH.