Vedení účetnictví SVJ

 • vedení podvojného účetnictví společenství, zpracování prvotních účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými zákony
 • předkládání rozvahy a výkazu zisku a ztrát výboru společenství
 • sestavení přehledu o aktuálním stavu prostředků společenství na "fondu oprav"
 • sestavení roční účetní závěrky, rozvahy a výkazu zisku a ztrát
 • spolupráce na sestavení návrhu výše záloh na služby pro následující účetní období
 • sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud správce daně toto přiznání požaduje
 • poradenství v oblasti účetnictví SVJ
 • rekonstrukce účetnictví

Oblast administrativní správy

 • vedení aktuální evidence vlastníků bytů
 • zpracování předpisů plateb, evidence úhrad záloh na služby spojené s užíváním jednotky
 • zpracování ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotek
 • zpracování oznámení o výši čerpání "fondu oprav" za uplynulé účetní období

Cena za službu

Ceny stanovujeme individuálně po dohodě s klientem. Nejsme plátci DPH.